Công an Nghệ An hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp trước kế hoạch

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp, cách làm hay, ngày 08/6/2023, Công an Nghệ An đã về đích trong thực hiện nhiệm cụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho 100% công đân đủ điều kiện trên địa bàn (sớm hơn thời hạn đăng ký với Bộ Công an 22 ngày và trước thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày).

Nghệ An: Nỗ lực hoàn thành cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chíp

Thực hiện cao điểm “70 ngày, đêm” cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh, những ngày này, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước thời hạn Chính phủ và Bộ Công an giao.

Thẻ căn cước công dân bảo mật "kép" nhiều lớp

Ngày 1/7/2021, cùng thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, Hệ thống cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chính thức đi vào vận hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư của Việt Nam từ thủ công sang hiện đại, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân giữa các Bộ, ngành, đơn vị và các địa phương.

Bộ Công an hợp nhất quy định về thẻ Căn cước công dân

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư số 61/2015 và Thông tư số 33/2018 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân. Tháng 9 hàng năm, công an các địa phương lập dự trù nhu cầu sử dụng thẻ Căn cước công dân của địa phương mình cho năm tiếp theo.

Bộ Công an thông tin về bỏ sổ hộ khẩu

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công an, áp dụng số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.


TOP