Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được miễn nhiệm để nghỉ hưu từ 1-8, trước đó bí thư Tỉnh ủy cũng được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được miễn nhiệm để nghỉ hưu từ 1-8, trước đó bí thư Tỉnh ủy cũng được điều động nhận nhiệm vụ khác.


TOP