Sông Lam Sugar ra sao sau hơn 10 năm cổ phần hoá?

Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005 nhưng những năm gần đây, bức tranh tăng trưởng của Công ty cổ phần mía đường sông Lam (Sông Lam Sugar) rơi vào cảnh lẹt đẹt, thua lỗ.


TOP