Nghệ An đấu giá 16 lô đất khu tái định cư

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 16 lô đất thuộc Khu quy hoạch tái định cư đường nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) (khu tái định cư số 4) tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Đấu giá 8 lô đất tại TP. Vinh

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt và UBND thành phố Vinh đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại xóm 21, xã Nghi Phú, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An). Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 34,937 tỷ đồng.

Đấu giá 12 lô đất tại xã Nghi Phú

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt và UBND thành phố Vinh đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại xóm 21, xã Nghi Phú, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An). Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 47,006 tỷ đồng.


TOP