Hancorp thoái gần hết vốn, Trung Đô đang làm ăn ra sao?

Trải qua các đợt tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu Trung Đô của HanCorp đã giảm mạnh từ 50,1% năm 2006 xuống chỉ còn hơn 10% thời điểm hiện tại. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Sơn và người nhà lại liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu.


TOP