Tân Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nói gì trong ngày nhậm chức?

Tân Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ tận dụng các cơ hội từ xu thế toàn cầu về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; đưa tài nguyên và môi trường tiếp tục là một ngành kinh tế quan trọng.


TOP