Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe trực tuyến

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số ô tô hoàn toàn trên mạng internet; đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe.

30 năm "đau đáu" ý tưởng đấu giá biển số xe

Từ năm 1993, Công an Hải Phòng được giao nghiên cứu, tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. 29 năm trước, việc đấu giá biển số xe đã được thực hiện trong 2 tháng...


TOP