Ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.


TOP