Dựng lán trên đỉnh đồi để học online

Hàng ngày, sau buổi lao động giúp gia đình, các em học sinh ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An lại lên đồi, vào rừng dựng lán để theo các lớp học online trong mùa dịch Covid-19.


TOP