Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị 5 nội dung liên quan đến đời sống dân sinh

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 5/7, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã long trọng tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 14. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng nay (7/12), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 11. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 14 Nghị quyết về an sinh, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Chiều 12/10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.


TOP