Nghệ An: Vợ Liệt sỹ hiến đất vàng cho dân làm đường

Mặc dù “tấc đất tấc vàng” nhưng khi hay tin địa phương cần mở đường, gia đình một người vợ Liệt sỹ ở Châu Hội (Qùy Châu, Nghệ An) đã không ngần ngại và sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất đắc địa cho bà con mở đường.


TOP