Đi học trực tiếp mỗi nơi một kiểu, phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên

Đến thời điểm này, học sinh tại nhiều nơi trên cả nước đã được đến trường học trực tiếp sau 9 tháng ròng học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, một số địa phương chỉ mở cửa cho từng khối lớp, điều này khiến cho học sinh của các khối lớp khác trong cùng một trường mong mỏi khi nào thì mình được đến trường bình thường.


TOP