Khoá thuê bao thiếu ảnh chân dung: Nhiều người dùng bỏ SIM

Mặc dù các nhà mạng đã và đang tiếp tục thực hiện việc khóa một chiều dịch vụ loạt thuê bao không đủ thông tin CMND và ảnh chân dung theo Nghị định 49, tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn thờ ơ, thậm chí xác định mất SIM vì nhiều lý do.


TOP