Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

Trong 4 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, tỉnh này có tới 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,31% so với cùng kỳ...


TOP