Nữ kế toán ngân hàng Bản Việt lãnh án chung thân

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh Gia Định, Trang đã làm giả các chứng từ để tất toán hàng chục sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của ngân hàng nơi mình công tác.


TOP