Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An

Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã xảy ra nhiều sai phạm như lập khống hồ sơ 7 hợp đồng lao động, thu khống của bệnh nhân hơn 1,6 tỷ đồng, thực hiện thi công khi gói thầu chưa được phê duyệt.


TOP