Từ Thanh Hóa vào Nghệ An lừa bán đặc sản

Ban đầu, để nạn nhân tin, các đối tượng trong vai người bán, kẻ mua sẵn sàng chấp nhận mất vài triệu đồng. Khi nạn nhân mờ mắt vì tiền, chúng sẽ “hốt cú chót” với cú lừa hàng trăm triệu đồng.


TOP