Mai Linh hay Mai Love

Nhiều Cựu chiến binh (CCB) tại thành phố Vinh, Nghệ An phản ánh: “Họ được Công ty Mai Linh tặng thẻ giảm giá (Voucher) đi xe Taxi Mai Linh miễn phí. Thế nhưng, khi họ thanh toán bằng thẻ này thì bị từ chối, buộc phải trả bằng tiền mặt”.


TOP