Bắt "trùm" chế tạo súng ngắn ổ quay cho "xã hội đen"

Làm thợ mộc nhưng có mối quan hệ với nhiều đối tượng "xã hội đen", thấy dân "anh chị" có nhu cầu mua "hàng nóng", Hiến đã mày mò tìm cách làm súng và chế tạo được nhiều khẩu súng ngắn ổ quay bán cho dân "xã hội".


TOP