Hé lộ hành trình đi tìm MH370 trong rừng Campuchia

Lộ trình tìm kiếm dẫn đến nơi máy bay MH370 đã được chuyên gia Ian Wilson vạch ra. Trong vài tuần tới, hành trình đi vào rừng rậm Campuchia bằng đường bộ sẽ được ông Ian thực hiện.


TOP