Viết cho ba nhân Ngày của cha

Ba không cản ngày tôi đi xa, cũng không giữ tôi lại hay sợ tôi vấp ngã, ba chỉ lặng lẽ nhắn là: "Bao giờ nhớ nhà, thì về với ba nghen con!".


TOP