Ngoại trưởng Anh từ chức

Ngoại trưởng Boris Johnson từ chức trong bối cảnh nội các Anh bất đồng về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.


TOP