Bà Phạm Thu Hằng làm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.


TOP