Nghệ An: Rà soát lao động đang làm việc tại Hàn Quốc

Hiện Nghệ An có hơn 4.800 lao động làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS. Ngoài ra còn có số lượng lao động bất hợp pháp và đông đảo du học sinh Nghệ An đang theo học và làm việc tại Hàn Quốc.


TOP