Trả bóng đá về cho World Cup 2022!

Tại Qatar 2022, đích thân chủ tịch FIFA phải viết tâm thư gửi 32 đội tuyển đề nghị chỉ chơi bóng đá thay vì chú ý đến các vấn đề bên ngoài sân cỏ


TOP