Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh lại hư hỏng nghiêm trọng, Cienco4 phải xử lý xong trước 15/9

Trong thời gian chờ đợi nguồn vốn của dự án trùng tu đường năm 2022, Cienco4 phải xử lý các bất cập, xuống cấp, hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trước ngày 15/9. Đó là “tối hậu thư” mà Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) đưa ra tại buổi làm việc sau cuộc khảo sát thực tế tình hình hư hỏng của tuyến đường này.


TOP