Vụ nhiều cán bộ, công chức bị triệu tập vì sai phạm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm!

UBND thành phố Thanh Hóa đã có báo cáo về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa". Hình thức kỷ luật là yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và phê bình.

Vụ nhiều cán bộ, công chức bị triệu tập vì sai phạm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm!

UBND thành phố Thanh Hóa đã có báo cáo về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa". Hình thức kỷ luật là yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và phê bình.


TOP