Đang đi làm đồng, một phụ nữ bị sét đánh tử vong

Trong lúc chị L. đi dặm lúa ngoài ruộng thì trời đổ mưa to, kèm theo sấm sét. Khi mưa dông kết thúc, không thấy chị L. về nhà nên người thân ra ruộng tìm thì đã thấy thi thể chị nằm giữa đồng.


TOP