Nghệ An: “Núp bóng” xây chợ để kinh doanh Shophouse?

Dự án “Đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) kết hợp với chợ truyền thống Đô Lương” được phê duyệt đầu tư xây dựng chợ truyền thống, kết hợp TTTM. Song thời gian qua, thông tin lan truyền trên mạng cho thấy đang rao bán hàng trăm căn Shophouse.


TOP