Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng xin không tái cử cấp ủy

Ông Nguyễn Nho Trung, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã quyết định xin không tham gia tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, dù ông Trung đủ tuổi tái cử cấp ủy theo quy định.


TOP