Đi qua nỗi đau: Khi con thi trượt lớp 10…

Mấy ngày qua, thấy các bố mẹ rần rần chia sẻ kết quả thi lớp 10 của con. Điều đó đồng nghĩa với việc có những nhà "đóng cửa bảo nhau" trong đau khổ vì con trật nguyện vọng 1 hay trật cả 2 nguyện vọng.


TOP