1 tỷ đồng thiện nguyện hỗ trợ người nghèo Đô Lương

Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ 171 gia đình đặc biệt khó khăn là số tiền mà nhóm thiện nguyện “Đô Lương - Chia sẻ yêu thương” quyên góp, hỗ trợ sau 1 năm thành lập. Từ đó, nhiều gia đình nghèo thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.


TOP