Những ai đứng sau Thịnh Long Group?

Phần nhiều cổ đông sáng lập, đồng thời là lãnh đạo cấp cao của Thịnh Long đều có thời gian dài làm việc tại CTCP Xuất khẩu Lao động Thương mại & Du lịch (TTLC), là nhân viên của doanh nhân Hoàng Quốc Huy.


TOP