Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Trang sử hào hùng, ngời sáng tương lai

Tối 30-4, tại sân khấu khu công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1, TPHCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Trang sử hào hùng - Ngời sáng tương lai” do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM thực hiện, chào mừng 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm Ngày Quốc tế lao động.

Việc xuyên suốt sau ngày thống nhất

Kể từ sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), việc đổi mới, hoàn thiện, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước đã được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm hướng đến mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.


TOP