Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu làm rõ các hoạt động của CLB Tình Người

Ngày 30/3, trong công văn trả lời báo Đại Đoàn kết về việc hoạt động liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo của Câu lạc bộ Tình Người, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: CLB Tình Người không phải là tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo. Những người đứng đầu CLB không phải là chức sắc, chức việc tôn giáo.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Quyết định 1444/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.


TOP