Trần Phương Bình, Vũ “nhôm” và 24 đồng phạm gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng của DongABank thế nào?

Bị cáo Trần Phương Bình cùng Vũ “nhôm” đã làm ăn qua lại dẫn đến việc Vũ “nhôm” chiếm đoạt của DongABank số tiền hơn 200 tỷ đồng cả lãi và gốc. Ngoài ra, Trần Phương Bình cũng được xác định đã cùng các đồng phạm khác tại nhà băng này gây thiệt hại trên 3.400 tỷ đồng khác của DongABank.


TOP