Nghệ An, Hà Tĩnh xuyên Tết làm căn cước công dân cho người dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm ăn, học tập ở xa về quê ăn Tết có nhu cầu cấp căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử, Công an Nghệ An, Hà Tĩnh đã xuyên Tết thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử.


TOP