Tin trong tỉnh

Tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công 2024

Ngày 30/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024 diễn ra vào ngày 25/01.

Phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các Kế hoạch của UBND tỉn. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện 178 nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành, địa phương theo Quyết định số 152/QĐ- UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh.

Các Sở, ngành căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để chủ động, kịp thời chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng và lộ trình, tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến của thời tiết khi rét đậm, rét hại kéo dài để xây dựng phương án, giải quyết các khó khăn cho hoạt động sản xuất. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là việc bảo đảm nguồn cung thịt lợn trước tác động của dịch tả lợn Châu Phi. Tham mưu tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ngay sau Tết Nguyên đán đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Công Thương: theo dõi sát tình hình diễn biến giá cả, thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để chủ động có phương án điều tiết kịp thời đảm bảo cho người dân; phối hợp xử lý nghiêm, quyết liệt các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, đảm bảo thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới; chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 và quý I năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành tập trung làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện các hồ sơ đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An… Đồng thời, chủ trì rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu năm 2023; phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện rà soát, tham mưu việc điều chuyển chủ đầu tư đối với Dự án Kè Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn trong tháng 02/2024 để kịp thời triển khai thực hiện.

Các cấp, các ngành khẩn trương triển khai và sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của 3 Đề án: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi trên thành Khu kinh tế Nghệ An và 3 Dự án chiến lược: Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; Dự án LNG Quỳnh Lập.

Văn phòng UBND tỉnh bám sát chương trình công tác và các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh năm 2024 để đôn đốc các Sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị có chất lượng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu ngân sách theo tiến độ đề ra, nhất là thu nợ thuế, chống thất thu thuế và triển khai sâu rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử; chỉ đạo, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo ngân sách cho các chính sách an sinh xã hội; chủ động nghiên cứu các nội dung theo Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để kịp thời tham mưu triển khai thực hiện.

Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, giao Sở LĐ,TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết trước ngày 31/01/2024.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công 2024. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án; phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm, hạn chế tối đa tình trạng kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau. Các ngành, địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả tỉnh 10 ngày/lần phải gửi báo cáo giải ngân và giải quyết vướng mắc cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh

Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư triển khai các thủ tục trong quá trình thực hiện dự án trong và ngoài Khu kinh tế. Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mới, nhất là KCN Thọ Lộc, KCN Hoàng Mai 2. Hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục, hồ sơ về chủ trương đầu tư dự án KCN WHA-2.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, miền núi để đảm bảo mọi người dân đều có Tết ấm áp, đầy đủ, hạnh phúc; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tăng cường công tác y tế và bảo đảm công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong dịp Tết. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Cùng với đó, phân công lịch trực để xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên trong dịp Tết Nguyên đán; nhất là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm dịp Tết Nguyên đán… Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP