Tin trong tỉnh

Thanh, kiểm tra 2 nội dung thuộc lĩnh vực đất đai và tài chính ở xã Thanh Hà

Cùng trong tháng 7/2019, huyện Thanh Chương thực hiện việc thanh tra thu, chi kinh phí đầu tư đường điện 10kV và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai ở xã Thanh Hà.

Việc thực hiện thanh tra thu, chi kinh phí đầu tư đường điện 10kV ở xã Thanh Hà được thể hiện tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của UBND huyện Thanh Chương.

Văn bản 787-CV/HU và Quyết định số 2635/QĐ-UBND của Huyện ủy và UBND huyện Thanh Chương.

Theo Quyết định này, Đoàn Thanh tra do ông Phan Duy Tính, Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn sẽ có nhiệm vụ: Thanh tra việc thu, chi kinh phí đầu tư đường dây 10kV đi Trạm biến áp 180kVA - 10/0,4kV HTX Ba Xe xã Thanh Hà và kinh phí hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn cho các hộ dân.

Xóm trưởng xóm 14, xã Thanh Hà thông tin đến Báo Nghệ An về những dấu hiệu sai phạm trong thu, chi kinh phí đầu tư xây dựng đường điện 10kV.

Còn việc thực hiện kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã Thanh Hà được Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo tại văn bản số 787-CV/HU ngày 9/7/2019.
Tại văn bản 787-CV/HU có nêu: Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Thông báo số 510-TB/HU, thông báo các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy quý 3/2019 gửi các đồng chí được phân công chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

Công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Thanh Hà.

Và nhấn mạnh: Riêng đối với cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã Thanh Hà, yêu cầu đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông, lâm chủ trì, chỉ đạo Phòng TN&MT với các phòng, ngành có liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện trong tháng 7/2019.

Liên quan tới địa phương xã Thanh Hà, từ đầu năm 2019 đến nay, thông qua việc kiểm tra, xác minh đơn thư công dân, Báo Nghệ An đã đăng tải một số bài viết phản ánh tình trạng yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, và những dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng.

Tác giả: Nhật Lân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP