Tin trong tỉnh

Thành phố Vinh (Nghệ An): Lập báo cáo tiền khả thi dự án gần 200 triệu USD

UBND thành phố Vinh đang tiến hành lập báo cáo tiền khả thi dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” theo phê duyệt đề xuất của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều năm liên lục ở thành phố Vinh cứ mưa lớn kéo dài là ngập lụt.

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại Văn bản số 17/TTg-QHQT ngày 8/1/ 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND thành phố Vinh tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ và rà soát các hạng mục đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Hiện UBND thành phố Vinh đang tiến hành lập báo cáo tiền khả thi của dự án theo nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu dự án nhằm giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước; Cải thiện điều kiện môi trường của thành phố, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cải tạo nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhằm tạo động lực để thành phố phát triển thông qua việc xây dựng một số tuyến đường kết nối; Tăng cường năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt cho thành phố Vinh.

Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án 194,44 triệu USD (tương đương 4.500 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay IBRD của WB: 130 triệu USD (tương đương 3.009 tỷ đồng); Vốn đối ứng trong nước: 64,44 triệu USD (tương đương 1.491 tỷ đồng).

Dự án được đề xuất 4 hợp phần. Cụ thể: Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối gồm: Cải thiện tích hợp các tuyến cống cấp hai và cấp ba; Nâng cấp và cải tạo đường giao thông để tăng khả năng thích ứng.

Hợp phần 2: Mở rộng khả năng dự trữ để giảm ngập lụt đô thị, gồm: Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2; Xây dựng trạm bơm Hói Chùa.

Hợp phần 3: Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng gồm: Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Nâng cấp mặt sông và không gian công cộng

Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện thích ứng đô thị gồm: Tăng cường công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải (XLNT) Hưng Hòa và hỗ trợ kỹ thuật.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2027.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP