Trong nước

Thanh tra tỉnh đề nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo,...

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo, Phó Trưởng Ban Tôn giáo và cá nhân có liên quan đến vụ chi sai hơn 10 tỷ đồng.

Qua thanh tra, phát hiện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai chi sai hơn 10,8 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện số tiền chi sai quy định là hơn 10,8 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ Gia Lai.

Theo đó, Thanh tra tỉnh xác định, lãnh đạo và kế toán Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ không đúng quy định, quyết toán sai kinh phí dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính với tổng số tiền hơn 963 triệu đồng.

Tại Ban Tôn giáo, dù chưa được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét việc sử dụng ngân sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng Ban Tôn giáo vẫn lập dự toán để chi, Sở Tài chính vẫn thông báo dự toán chi ngân sách, dẫn đến Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Tôn giáo tỉnh, dùng kinh phí không tự chủ để tự ý chi cho các nội dung chi; mức chi không có quy định của Nhà nước, gây thất thoát cho ngân sách hơn 8,35 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính thuộc về Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo, Phó Trưởng Ban Tôn giáo và kế toán.

Như vậy, qua công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ từ năm 2020 đến 2023, Thanh tra tỉnh phát hiện số tiền chi sai quy định là hơn 10,8 tỷ đồng.

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính trong việc cấp dự toán kinh phí cho công tác tôn giáo khi nội dung chi, mức chi chưa được HĐND tỉnh thông qua dẫn đến các sai phạm gây thất thoát ngân sách; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc chi tiêu ngân sách có sai phạm tại Văn phòng Sở với số tiền hơn 963 triệu đồng.

Đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo

Đối với khoản kinh phí không tự chủ, Ban Tôn giáo tự đặt ra các khoản chi không có trong quy định của Nhà nước với số tiền trên 8,3 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo, Phó Trưởng Ban Tôn giáo và cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu Trưởng Ban Tôn giáo-Chủ tài khoản và các cá nhân có liên quan nộp lại số tiền sai phạm vào ngân sách nhà nước.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các phòng, ban, cá nhân có liên quan vì để xảy ra sai phạm.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 963 triệu đồng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 8,3 tỷ đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.

Thanh tra quyết định thu hồi hơn 963 triệu đồng chi sai tại Sở Nội vụ Gia Lai

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai Nguyễn Phúc vừa ký Quyết định số 44/QĐ-TTr về việc thu hồi hơn 963 triệu đồng do chi sai tại Sở Nội vụ.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh ra quyết định thu hồi số tiền tổng cộng hơn 963 triệu đồng của Sở Nội vụ.

Trong đó, thu hồi số tiền hơn 101 triệu đồng chi sai trong công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công chức, viên chức; thu hồi số tiền hơn 863 triệu đồng chi sai trong gói thầu “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Ngoài ra, Sở Nội vụ có trách nhiệm nộp số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Gia Lai.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP