Kinh tế

Thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Nghệ An

Cả 15 xã đều không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Chiều 26/12, Ban tổ chức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh họp đánh giá, thẩm định và bỏ phiếu công nhận thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

15 xã thuộc 9 huyện, thị xã được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM đợt này gồm: Diễn Hoàng (Diễn Châu); Mã Thành, Kim Thành (Yên Thành); Hiến Sơn (Đô Lương); Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu); Hưng Lĩnh, Hưng Châu, Hưng Khánh (Hưng Nguyên); Đồng Văn, Thanh Khai, Thanh Tường, Thanh Yên (Thanh Chương); Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai); Bồng Khê (Con Cuông) và xã Tam Đình (Tương Dương).

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong đó 10 xã đăng ký với tỉnh về đích trong năm 2018, có 4 xã đăng ký năm trước, 1 xã không đăng ký về đích trong năm 2018 là xã Kim Thành, huyện Yên Thành.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM cho biết: Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh nói chung và 15 xã nói riêng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi ký cam kết với tỉnh, các xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, huy động các nguồn lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu. Các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận 15 xã đạt chuẩn NTM trong đợt này. Ảnh: Xuân Hoàng

15/15 xã được Hội đồng thẩm định NTM tỉnh kiểm tra thực tế, đều đạt tiêu chuẩn về đích NTM. Theo báo cáo của UBND các xã, cả 15 xã đều không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc, thông qua hình thức bỏ phiếu, các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã thống nhất công nhận 15 xã trên đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện các hồ sơ liên quan. Ưu tiên bố trí nguồn lực, ban hành cơ chế, chính sách giúp các xã từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh kiểm tra thực tế thực hiện các tiêu chí NTM tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với các xã, tiếp tục hoàn thiện các bộ hồ sơ minh chứng liên quan đến kết quả xây dựng NTM của 19/19 tiêu chí. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện, xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Phương châm của xây dựng NTM là "có điểm xuất phát, không có điểm dừng".

Như vậy, trong năm 2018 này có 37 xã đạt chuẩn NTM, nâng số tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh đến nay lên 218 xã.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP