Tin trong tỉnh

Thêm 20 xã ở Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An vừa có kết quả bỏ phiếu và công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Một góc thị trấn Đô Lương - huyện đang được Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Theo đó, vào chiều ngày 06/03, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với số phiếu đồng ý là 21/21, đạt tỷ lệ 100%.

Theo đó, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn); Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên).

16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm: Nghi Đức, Nghi Kim, Hưng Lộc, Hưng Đông (TP. Vinh); Long Xá, Hưng Phúc (Hưng Nguyên); Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn); Thọ Thành, Tiến Thành, Hồng Thành, Nhân Thành, Đồng Thành, Bắc Thành, Xuân Thành (Yên Thành); Nghi Văn, Nghi Trung (Nghi Lộc).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị các địa phương được công nhận đạt chuẩn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các sở, ngành hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định. Đối với các huyện, tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ và không ngừng nâng cao các tiêu chí, nhằm vươn lên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Như vậy, đến nay, Nghệ An đã có 306 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Toàn huyện Đô Lương đã có 32/32 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP