Kinh tế

Thu ngân sách 3 tỉnh Bắc Trung bộ ước đạt hơn 83.000 tỷ đồng

Năm 2020, Thu ngân sách Nhà nước 3 tỉnh Bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ấn tượng, vượt dự toán được giao.

Cụ thể, nổi bật nhất trong lĩnh vực này là địa phương Thanh Hóa. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đã vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 39.325 tỉ đồng, bằng 133% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay.

Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%, thu tiền sử dụng đất tăng 76%. Trong khi đó, Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của địa phương này ước đạt 27.116 tỉ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, theo đề nghị của Sở Tài chính, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc "Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách ngân sách địa phương năm 2022".

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán và tăng 6% so với cùng kỳ; có 12/13 lĩnh vực thu vượt dự toán.

Với Nghệ An, kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực, ước cả năm hoàn thành và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 9,08%/mục tiêu 8,5-9,5%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy dản tăng 4,78%; khu vực công nghiệp-xây dựng ước tăng 10,96% (riêng công nghiệp tăng 13,87%); khu vực dịch vụ tăng 10,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,13%.

Thu ngân sách nhà nước của Nghệ An ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 35,7% so với dự toán, bằng 101,8% so với năm 2021.

Riêng với Hà Tĩnh, 9 tháng đầu năm đã thu ngân sách đạt 13.730 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước 16.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán năm 2021 là 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng.

Đây được xem là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay của địa phương này.

Có thể nói, năm 2020, tình hình thu ngân sách Nhà nước của 3 tỉnh Bắc Trung bộ đã đạt được những kết quả rất ấn tượng và nói chung vượt dự toán được giao. Tuy nhiên, dựa trên tiềm năng và năng lực của mình 1 số địa phương có thể chưa phát huy hết khả năng của mình khi mức thu còn chưa tương xứng.

Nổi bất nhất về những lĩnh vực này trong năm 2022 phải kể đến Thanh Hóa. Cùng nằm trong khu vực Bắc Trung bộ, tuy nhiên, hiện địa phương này đang có tổng thu ngân sách nhà nước cao gấp đôi so với Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tác giả: Ngọc Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP