Kinh tế

Thủ tướng: Không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ quá 1 lần

Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, trong đó nêu rõ đích danh các cơ quan Nhà nước không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần khi giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vừa được Thủ tướng ban hành nhằm ngăn chặn nguy cơ cán bộ, chính quyền có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan Nhà nước không được quyền yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ quá 1 lần

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan Nhà nước phải đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Không yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: "Các cơ quan Nhà nước sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần".

Hiện, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu phiền hà của cán bộ, chuyên viên ở các cơ quan quyền lực Nhà nước có biểu hiện ở việc bắt người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần, nộp nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP