Trong nước

Thường trực Ban Bí thư: Nhân sự làm chặt chẽ, đúng quy trình nhưng phải chọn đúng người

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, dứt khoát không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt về quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức 'như cơm ăn nước uống hằng ngày'

Phát biểu chỉ đạo về tập trung thực hiện quy định 144, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói quy định 144 mới là thành công bước đầu.

Điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc, thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như "như cơm ăn nước uống hằng ngày".

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, tổ chức thực hiện tốt, ông yêu cầu từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức...

Đồng thời không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng như Tổng bí thư đã từng nói danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ...

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN


Phải chọn đúng người

Với chỉ thị 35, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 vấn đề.

Trong đó, căn cứ chỉ thị, hướng dẫn của trung ương, đặc điểm từng địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên…

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, ông lưu ý cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng chỉ thị 35 và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ.

Trong đó, công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Lựa chọn nhân sự, trong chỉ thị 35, tới đây hướng dẫn sẽ rất đầy đủ nhưng ông đề nghị yêu cầu cao nhất làm chặt chẽ, nguyên tắc, đúng quy trình nhưng phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện.

"Việc này rất quan trọng. Khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua. Tức tất cả cơ bản đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn người không đúng. Tất cả mọi việc theo chỉ thị 35, yêu cầu rất chặt chẽ nhưng phải chọn đúng người", ông Cường nói.

Ông nhấn mạnh những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy. Đặc biệt, không được để lọt vào giữ các cương vị chủ trì, chủ chốt ở các cấp.

"Một người không đủ tiêu chuẩn vào thì bộ sậu ở dưới dứt khoát theo người đó. Trong chỉ thị 35 xác định rất rõ. Đề nghị lưu ý vấn đề này", ông Cường nói thêm.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu cần chú ý tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng ở trung ương...

Cùng với đó, chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng tổ chức chính sách trong công tác nhân sự, nhất là bố trí công tác và thực hiện chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái cử, đảm bảo thống nhất, đoàn kết cao trong nội bộ...

Tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luận, giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận cán bộ đảng viên theo thẩm quyền. Nhất là liên quan nhân sự trước đại hội phải xem xét, kết luận giải quyết sớm...

Quy định số 144 cụ thể hóa kết luận số 21 của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Quy định cụ thể hóa thành 5 điều với 19 nội dung. Trong đó nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP