Tin trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề); xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện tốt các hoạt động giám sát, khảo sát.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân thường kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; phân công lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy; phân công đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại điểm bầu cử, có 21/21 Tổ đại biểu gửi báo cáo kết quả tiếp công dân tại đơn vị bầu cử.

Về xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra về phương án xử lý các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đã ký kết hợp đồng trước ngày 01/01/2018 (Tờ trình số 2198/TTr-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh); ban hành Thông báo về việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị bổ sung thêm các thành phần tham dự phiên giải trình, chất vấn

Về công tác chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đôn đốc, phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị và gửi các tài liệu liên quan: Báo cáo về “Công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh” và báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau phiên giải trình về “Tình hình cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh”. Tổ chức khảo sát các vấn đề về nội dung giải trình tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe tổng hợp đề xuất nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất chất vấn của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất dự kiến chọn 02 nội dung sau: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới; Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng - thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phiên họp cũng cho ý kiến về việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã. Qua nghe đề xuất của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND, các đại biểu thống nhất vẫn duy trì cả 2 hình thức: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã theo cụm (chia làm 4 cụm theo tuyến đường) tổ chức 1 năm 2 lần vào tháng 5 và tháng 10; tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND 21 huyện, thành phố, thị xã tổ chức 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 11 (trước kỳ họp thường kỳ giữa năm và cuối năm).

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Kết luận phiên họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với 2 nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh đã lựa chọn; đồng thời, nghiên cứu tổ chức khảo sát chuyên đề đối với nội dung thực hiện các chính sách cho giáo viên mầm non hiện nay còn nhiều bất cập trên địa bàn; có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề trên.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cần chuẩn bị và tiến hành các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai và hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh” và “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2015 - 2020”; chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022.

Đồng thời, chỉ đạo, điều hòa các hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban HĐND tỉnh; theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật; hoàn thành xây dựng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Cùng với đó, đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, trọng tâm là các Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch; công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP