Tin trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 21

Sáng 28/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Khóa XVIII (kỳ họp thường lệ năm 2024). Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên thẩm tra. Tham dự phiên thẩm tra có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên thẩm tra

Tại phiên thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho các ý kiến: Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025. Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương (đợt 2). Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023.

Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Khóa XVIII. Báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh. Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực. UBND tỉnh đã quan tâm, tập trung triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 140,2% cùng kỳ và vượt kịch bản đề ra…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt kết quả khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững, một số nguồn vốn đầu tư công giải ngân còn chậm. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn hạn chế…

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung đề nghị cần có thêm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thiếu hụt nhân lực ngành Y tế, Giáo dục

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp: Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng hắn với nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác thu chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết mà UBND tỉnh trình. Trong điều kiện hết sức khó khăn, UBND tỉnh đã xây dựng các kịch bản để điều hành, đã rất nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị trong 6 tháng cuối năm, cần khắc phục những hạn chế, tồn tại để phấu đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024. Phân tích các nguyên nhân về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính...

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa giải trình về việc thiếu nhân lực ngành Y tế

Bên cạnh đó, cần có giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nhân lực ngành Y tế, Giáo dục; tăng cường thực hiện các giải pháp để bảo vệ trẻ em. Một số nội dung trả lời cử tri còn thiếu nội dung, vì vậy cần phải rà soát để trả lời đúng và đầy đủ các nội dung kiến nghị của cử tri. Việc thực hiện một số Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành còn chậm, đề nghị thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết đã ban hành…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận phiên thẩm tra

Phát biểu kết luận phiên thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho biết, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức từ ngày 10 -11/7, so với các kỳ họp thường lệ trước kỳ họp này rút ngắn thời gian tổ chức 0,5 ngày làm việc.

Đối với các nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, hiện vẫn còn tình trạng chậm hoàn thiện một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Sắp tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình HĐND tỉnh trước khi kỳ họp diễn ra 1 tháng để thẩm tra, hoàn thiện các báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 21; đồng thời đề nghị cần rà soát lại các chỉ tiêu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm để đề ra các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vừa được Quốc hội thông qua. Đôn đốc thực hiện Chương trình các mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính…

Thường xuyên rà soát các Nghị quyết ban hành các cơ chế, chính sách. Đối với những cơ chế, chính sách không hiệu quả thì đề xuất bãi bỏ hoặc đề xuất bổ sung để phát huy hiệu quả các chính sách đã ban hành. Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, kết luận các nội dung chất vấn tại các Kỳ họp…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP