Tin trong tỉnh

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Chiều 11/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chu Thế Huyền – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác

Năm 2023, ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, của lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương. Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính (gồm: 358 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 22 cuộc thanh tra đột xuất); qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm 85.331 triệu đồng và 101.540 m2 đất. Đến nay, đã thu hồi về Ngân sách nhà nước là 56.923 triệu đồng (đạt tỷ lệ 95,16%).

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tô Hiền Đệ trình bày báo cáo tổng kết năm 2023


Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 38 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 634 cuộc triển khai trong kỳ; phát hiện 961 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền 1.355 triệu đồng; ban hành 939 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 5.616 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi và xử phạt vi phạm 5.624 triệu đồng (bao gồm số tiền xử phạt vi phạm từ kỳ trước chưa thu được chuyển sang)…

Toàn tỉnh đã tiếp 5.402 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số người được tiếp là 5.995 người về 4.596 vụ việc. Các cơ quan hành chính tiếp nhận 9.169 đơn các loại (tăng 4,7% so với năm 2022); đã xử lý 9.164 đơn. Ngành đã giải quyết 177/195 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 90,8% và đã giải quyết 70/84 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,3%.

Các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực, nghiêm túc triển khai các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở; chú trọng kết hợp công tác hòa giải gắn với công tác dân vận. Đồng thời, chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc công dân khiếu kiện đông người…

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động…

Trong công tác thanh tra, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong phân loại, tổng hợp số tiền sai phạm tồn đọng từ năm 2020 về trước, tuy nhiên hiện nay việc xử lý số tiền tồn đọng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra chưa chính xác dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 nhưng hệ thống các văn bản dưới Luật chưa được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đồng bộ dẫn đến nhiều đơn vị còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của Luật...

Hoạt động thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra Nghệ An cần bám sát chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đối với công tác thanh tra gắn với xây dựng, ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn ngành; chú trọng tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hoạt động thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2024 của Thanh tra Chính phủ và bối cảnh tình hình hiện nay của các cấp, các ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các cấp, các ngành trong việc tổ chức tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết ngay các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, hạn chế phát sinh đông người.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan Trung ương, địa phương phối hợp trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; cập nhật thông tin về khiếu nại tố cáo lên phần mềm của Thanh tra Chính phủ nhằm hạn chế việc đơn thư chuyển vòng vo, không đúng thẩm quyền.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn tỉnh và từng Sở, ngành, địa phương; đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng… tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP