Tin trong tỉnh

Tối 22/11, Nghệ An có 47 ca dương tính với COVID-19, trong đó 5 ca nhiễm cộng đồng

Từ 18h00 ngày 21/11 đến 6h00 ngày 22/11, Nghệ An ghi nhận 47 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 5 ca cộng đồng, 42 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Xuân Tân , Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh). Ngày 21/11, nghe tin tại khu vực đền có ghi nhận ca dương tính nên đến TYT Hưng Thịnh làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh). Ngày 21/11, nghe tin tại khu vực đền có ghi nhận ca dương tính nên đến TYT Hưng Thịnh làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân P.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: khối 1, phường Lê Lợi, TP Vinh. Bệnh nhân buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh). Ngày 21/11, nghe tin tại khu vực đền có ghi nhận ca dương tính nên đến TYT Hưng Thịnh làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

4. Bệnh nhân T.H.D, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. Ngày 21/11 Bệnh nhân thấy sốt nhẹ, đau họng, đến phòng khám Đoàn Kết làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ thường trú: Hưng Tây, Hưng Nguyên. Bệnh nhân làm việc tại công ty INNOVA ( Hưng Tây, Hưng Nguyên). Ngày 21/11 Bệnh nhân đến BV Sản Nhi làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 22/11 Bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.D.D, nam, sinh 1938. Địa chỉ: Nghi Công, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.K, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân T.T.V, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: TT Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 21/11 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 21/11 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân T.T.B, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 21/11 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 21/11 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân H.S.T, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Quỳnh lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân H.V.N, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân H.P.Đ, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân H.P.V, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân T.P.K, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân N.T.P, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.P đã được công bố trước đó, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân N.H.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.H.S, nam, sinh 1993. Địa chỉ Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1964. Địa chỉ Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.K.Q, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân L.C.L, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân B.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.B.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.B.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân N.X.H, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân T.L.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Đội Cung, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân P.C.P, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Chính, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân V.Y.D, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân N.B.N, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân C.T.L, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Diễn Hoa, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.A.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân V.T.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Đông Hiếu, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.C đã được công bố trước đó, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân N.N.P, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về Quỳnh Lưu ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân N.V.V, nam, sinh 1961. Địa chỉ: TT Nam Đàn, Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Đắk Lắk về đến Nam Đàn ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân H.A.D, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Khối 3, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về Quỳ Châu ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân K.T.E, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Diễn Đồng, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Diễn Châu ngày 20/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

46. Bệnh nhân D.H.V, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Phúc Thọ, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Nghi Lộc ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

47. Bệnh nhân H.Đ.G, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly tại Nhà Khách biên phòng. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: SARS-CoV-2 , COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP